TWORZONE Z PASJĄ

SZTUKA UŻYTKOWA I NOWOCZESNY DESIGN

OBRAZY

 Dopracowane w każdym calu. Często dodatkowo zdobione tak, aby pod rożnym kontem nachylenia widz odkrywał nowe efekty. Obrazy są inne przy świetle dziennym  i sztucznym, jeśli ustawienie ich we wnętrzu dotyczyć będzie nasłonecznionej ściany "ożyje on i będzie  się poruszać" za każdym krokiem i perspektywą oglądającego.
 Podczas malowania pozbawiam wyobraźnię sztywnych ram i zasad, często nie wiedząc jeszcze w którym kierunku chcę iść. Mam przy tym dawkę nieograniczonej wolności i nie skupiam się na punkcie odniesienia, chyba że chcę uzyskać konkretny zarys i na obrazie ma być widać dokładnie co autor miał na myśli. Czyż praca malarza nie jest czymś więcej, czymś co chce uzyskać również pisarz? Obydwu im zależy na własnej interpretacji, na wejrzeniu głębiej i odkryciu jakie emocje i uczucia towarzyszyły autorowi przy tworzeniu.
 Przy malarstwie intuicyjnym za pomocą tuszy, mogę eksperymentować, próbować i bawić się bez opamiętania.

Obrazy 

Dopracowane w każdym calu. Często dodatkowo zdobione tak, aby pod rożnym kontem nachylenia widz odkrywał nowe efekty. Obrazy są inne przy świetle dziennym  i sztucznym, jeśli ustawienie ich we wnętrzu dotyczyć będzie nasłonecznionej ściany "ożyje on i będzie  się poruszać" za każdym krokiem i perspektywą oglądającego.
 Podczas malowania pozbawiam wyobraźnię sztywnych ram i zasad, często nie wiedząc jeszcze w którym kierunku chcę iść. Mam przy tym dawkę nieograniczonej wolności i nie skupiam się na punkcie odniesienia, chyba że chcę uzyskać konkretny zarys i na obrazie ma być widać dokładnie co autor miał na myśli. Czyż praca malarza nie jest czymś więcej, czymś co chce uzyskać również pisarz? Obydwu im zależy na własnej interpretacji, na wejrzeniu głębiej i odkryciu jakie emocje i uczucia towarzyszyły autorowi przy tworzeniu.
 Przy malarstwie intuicyjnym za pomocą tuszy, mogę eksperymentować, próbować i bawić się bez opamiętania.